اخبار

تصويب دستور العمل ثبت اختراعات با مالکیت سازمان

 

سومین جلسه شورای مالکیت فکری با حضور رياست محترم سازمان و اعضاء محترم شوراي مالكيت فكري در تاریخ 25 خرداد 1395 در محل سالن پروفسور معظمی برگزار شد.

...
شورای تخصصی ارزیابی اختراعات

طي هفته گذشته 22 عنوان پرونده اختراعي در نوبت شوراهاي تخصصي ارزيابي قرار گرفت و از اين تعداد، 14 عنوان در شوراي تخصصي اختراعات با گروه‌هاي "مالكيت فكري" و "مكانيك و عمران" بررسي شد كه 2 عنوان اختراع قابليت...

کارگاه "توانمندي ارزيابي اختراعات در پزشکي" برگزار شد

سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران كارگاه ترويج مالكيت فكري را در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني جهرم برگزار كرد.

...

طي هفته گذشته ضمن پذیرش 32 پرونده جدید جهت ارزیابی با برگزاری شوراهاي تخصصي ارزيابي اختراعات در گروه‌هاي " مالكيت فكري"، "شيمي و مواد" و "برق و فناوري اطلاعات" 24 طرح اختراعي در شوراي تخصصي مطرح گرديد كه از...

Pages