كارگاه آموزشي "افزايش ظرفيت و سرعت بررسي، جذب، انطباق و تجاري سازي فناوري از طريق ساختارهاي Hub & Spoke" برگزار شد.

كارگاه آموزشي "افزايش ظرفيت و سرعت بررسي، جذب، انطباق و تجاري سازي فناوري از طريق ساختارهاي Hub & Spoke"در این کارگاه دو روزه که در تاریخ 8 و 9 خرداد ماه در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد عناوین مختلفی مطرح شد که اهم آن ها به شرح زیر می باشد:

 

  • Introduction & overview of the world intellectual property organization (WIPO) development sector
  • Innovation & economic development the university mission & role
  • Roundtable discussion on the university`s research endeavors & related activities in IRAN
  • University intellectual property (IP) management & technology transfer
  • Utilization & commercialization of university IP-based technology: outcomes & social benefits
  • IP as a key tool in university technology transfer, development and dissemination
  • IP in research collaborations and in licensing
  • Creating the innovation Ecosystem; innovation value chain and global market place; and expected take home by the audience

همچنین سرکار خانم دکتر طیبه صاحب عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در خصوص لزوم تبیین خط مشی مالکیت فکری استاندارد و مطابق با قوانین داخلی کشور در مراکز پژوهشی و علمی کشور، کارگاهی با موضوع زیر برگزار نمودند.

  • Legal obstacles and solutions for commercialization of university`s inventions in IRAN

آقای مهرداد الیاسی رییس اداره ثبت اختراعات نیز با بیان فعالیت های انجام شده در خصوص گسترش مالکیت فکری لزوم حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم در کشور را جزو ضروری ترین اقدام برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی در این حوزه دانستند.