همکاران

دكتر انور شلماشي

آقاي دكتر محمد عابدي

مديركل دفتر مالكيت فكري

021-56276339

ip@irost.ir

 


 

آقاي مهندس سعيد بخشي محمدي

رييس گروه مالكيت فكري

021-56276020-7

ip@irost.ir

 


خانم سميه رفعتي

كارشناس مسئول دفتر مالكيت فكري

021-56276020-7

ip@irost.ir

 


آقاي مهندس موسي غفاري

كارشناس دفتر مالكيت فكري

021-56276020-7

ip@irost.ir

 


    آقاي مهندس تورج مشك‌آبادي

كارشناس دفتر مالكيت فكري

021-56276020-7

ip@irost.ir

 


آقاي سعيد رحمانيآقاي مهندس سعيد رحماني

كارشناس دفتر مالكيت فكري

021-56276020-7

ip@irost.ir


آقاي رضا نوري

مسئول دفتر مالكيت فكري

021-56276020-7