همکاران

دكتر انور شلماشي

آقاي دكتر انور شلماشي

مديركل دفتر مالكيت فكري

021-56276339

ip@irost.ir

 


 

آقاي مهندس سعيد بخشي محمدي

رييس گروه مالكيت فكري

021-56276020-7

ip@irost.ir

 


خانم سميه رفعتي

كارشناس دفتر مالكيت فكري

021-56276020-7

ip@irost.ir

 


آقاي مهندس عليرضا محمدي

كارشناس دفتر مالكيت فكري

021-56276020-7

ip@irost.ir

 


آقاي رضا نوري افضلي

مسئول دفتر مالكيت فكري

021-56276339

ip@irost.ir

 

 


    آقاي مهندس تورج مشك‌آبادي

كارشناس دفتر مالكيت فكري

021-56276020-7

ip@irost.ir

 


آقاي سعيد رحمانيآقاي سعيد رحماني

كارشناس دفتر مالكيت فكري

021-56276020-7

ip@irost.ir